Thông tin tuyên truyền

Thông tin truyên truyền từ tuần 41 năm 2023
Ngày đăng 06/10/2023 | 09:03

1. Tuyền truyền Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027" và nội dung triển khai năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Truyền thông nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW nhằm phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân[1].

2. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình số 63/CTr-TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81 –KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 nhằm tạo sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhận thức về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 tại Kết luận số 81 –KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ; Chương trình số 63/CTr-TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực, nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của đơn vị nói riêng và của địa nói chung[2].

3. Truyền thông về công tác giáo dục nghề nghiệp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nhận thức. Khẳng định đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị số 21 –CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của "lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia"[3].

4. Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số" (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023). Qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" với  Chủ đề của Tuần lễ:[4].

5. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền tới các Sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện[5].

6. Tuyên truyền việc triển khai công tác chấm chọn Cuộc thi Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) tỉnh Đắk Nông lần thứ VII – năm 2023 nhằm thu hút đông đảo đối tượng tham gia Cuộc thi; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị[6].

7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số để tạo thuận lợi nhất cho người dân cập nhật thông tin và quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông; tạo được sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc thực hiện pháp luật về giao thông[7].

8. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung chủ yếu: Kêu gọi mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Đồng thời, biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy[8].

Nhấn mạnh chủ trương "Thủ tướng Chính phủ kêu gọi từng người dân, từng gia đình nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, đặt sự an toàn về tính mạng sức khỏe của mình là trên hết, trước hết, xác định phòng cháy chữa cháy là bảo vệ sự an toàn của chính mình, của người thân và của toàn xã hội" trong các nội dung tuyên truyền[9].

9. Phổ biến công tác phòng, chống một số dịch bệnh trên người và vật nuôi đang lây lan, diễn biến phức tạp:

- Tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của các vắc xin đối với trẻ em và sự cần thiết tiêm bù liều, an toàn tiêm chủng cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiêu học. Đồng thời, truyền thông vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nội dung truyền thông tập trung về hiệu quả và tính an toàn của các vắc xin, hiệu quả của các vắc xin đối với trẻ em và sự cần thiết tiêm bù liều, an toàn tiêm chủng cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em trong các cơ sở giáo dục[10].

- Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh đau mắt đỏ để người dân hiểu được nguyên nhân, đường lây và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng; thường xuyên phát các thông điệp, khuyến cáo cộng đồng trên phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ của Bộ Y tế; khuyến cáo đưa người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có biểu hiện nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ, triệu chứng kéo dài hơn một tuần, nặng lên hoặc không cải thiện, mắt có mủ hoặc chất nhầy, sốt kèm đau nhức[11].

- Thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên người và động vật, các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh bắt buộc như: tiêm vắc xin phòng bệnh Dại, ký cam kết khai báo, nuôi nhốt chó, mèo, đảm bảo vệ sinh thú y và các điều kiện an toàn (đeo rọ mõm và có người dắt) khi đưa chó ra nơi công cộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong phòng, chống bệnh Dại[12].

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về nguy cơ các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm giống trái phép. Tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay các hoạt động buôn bán, nhập lậu tôm hùm giống theo quy định của pháp luật[13].

10. Tuyên truyền, phổ biến, đấu tranh với "tín dụng đen"; giúp người dân nhận thức rõ các quy định về vay tài sản, thu hồi nợ, hậu quả của "tín dụng đen" và kết quả đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân; kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng… tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản[14].

11. Tuyên truyền, phố biến mục đích ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và của người dân về tầm quan trọng của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh[15].

12. Tuyên truyền cung cấp thông tin về tình hình cung ứng, giá cả, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh để người dân yên tâm, không tích trữ xăng dầu ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ; tuyên truyền khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh[16].

13. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, các hoạt động của ngân hàng và việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu[17]. Qua đó nâng cao nhận thức về xử lý nợ xấu đến toàn thể các tâng lớp nhân dân để khách hàng và các bên liên quan trong công tác xử lý nợ có ý thức và chủ động thực hiện.

14. Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 (tháng 10) và các hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc, tại địa phương nhằm lan tỏa sâu rộng đối với gia đình, cộng đồng, xã hội, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi nhằm khích lệ, tạo thêm động lực tinh thân cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích và khẳng định vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các sự kiện gồm:

- Liên hoan tiếng hát người cao tuổi và toàn quốc… đối cới Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Nông sẽ tham gia Liên hoan tại khu vực II gồm các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa (dự kiến từ ngày 4-6/10/2023).

- Tổ chức lễ phát động hướng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 gắn với Liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực I tại tỉnh Hà Tĩnh.

- Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018 – 2023 cấp toàn quốc tại thủ đô Hà Nội dự kiến tháng 11/2023[18].

15. Phối hợp thông tin về các sự kiện (nội dung cụ thể trong các văn bản gửi kèm):

- "Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cài) lần thứ 23, năm 2023" [19].

- Các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)[20].

- "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội" từ ngày 07/10 đến ngày 08/10/2023 tại Thành phố Hà Nội [21].

16. Triển khai các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1693 –CV/BTGTU ngày 26/9/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2023; Công văn số 319 –CV/BTGĐUK ngày 29/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2023.

 


[1] Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh Triển khai Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[2] Công văn số 2279/SNN-PTNN ngày 22/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thúc đẩy sản xuất đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong giai đoạn hiện nay.

[3] Công văn số 1554/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 22/9/2023 Về việc tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023.

[4] Kế hoạch số 601/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND  tỉnh Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

[5] Kế hoạch số 603/KH – UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc riển khai thực hiện Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số112/2014/NĐ-CPngày 21/11/2014 của Chính phủ quy địnhvề quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

[6] Kế hoạch số 118 –KH/BTGTU ngày 09/9/2023 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc tổ chức chấm chọn Cuộc thi Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) tỉnh Đắk Nông lần thứ VII – năm 2023.

[7] Công văn số 5616/UBND – KT ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

[8] Công văn số 5542/UBND – NC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc  thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

[9] Công văn số 2268/PTTH&TTĐT ngày 21/9/2023 của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền PCCN theo Công điện của TTCP.

[10] Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[11] Công văn số 5608/UBND-KGVX ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ.

[12] Công văn số 5609/UBND – KGVX ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh vể việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại.

[13] Kế hoạch số 5607/UBND-NNTNMT ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh về việc ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống.

[14] Công văn số 5654/UBND-NC ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen".

[15] Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

[16] Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 27/9/2023 của Ban chỉ đọa 389/ĐP về Kế hoạch đảm bảo cung ứng xăng dầu và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

[17] Công văn số 639/ĐNO-TTGSNH ngày 29/9/2023 của ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 148/NQ-CP.

[18] Công văn số 5625/CV ngày 25/9/2023 của Ban công tác người cao tuổi về việc tuyên truyền sự kiện nổi bật về công tác người cao tuổi.

[19] Công văn số 1133/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2023 của Sở TT&TT tỉnh Lào Cai  Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá "Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023".

[20] Công văn số 2271/STTTT-TTBCXB ngày 21/9/2023  hỗ trợ thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

[21] Công văn số 1670/STTTT-TTBCXB ngày 26/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ tuyên truyền "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội".