Thông tin tuyên truyền

Thông tin truyên truyền từ tuần 39 năm 2023
Ngày đăng 20/09/2023 | 14:30

1. Thông tin, truyền thông công tác cải cách hành chính gắn với mô hình sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" bắt đầu thực hiện từ ngày 15/10/2023 vào thứ tư hàng tuần, trong giờ hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa  và Bộ phận Một cửa UBND các xã, phường, thị trấn cụ thể như:

- Tại Bộ phận Một cửa của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa áp dụng đối với 03 TTHC:

+Thủ tục Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011441.

+ Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011443.

+ Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Mã TTHC: 1.001612.

- Tại Bộ phận Một cửa của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng đối với 01 TTHC: 

+ Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ); Mã TTHC: 1.004873.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết.

3. Tuyên truyền thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Tuyên truyền phổ biến để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo.

4. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-BYT ngày 21/7/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 về tiềm năng và thế mạnh của y dược cổ truyền, đặc biệt là các loại hình dịch vụ, sản phẩm của y dược cổ truyền đặc thù của địa phương đến khách du lịch nhằm cung cấp hình ảnh trực quan, sống động để quảng bá các loại hình dịch vụ, các sản phẩm y dược cổ truyền có giá trị của địa phương đến khách du lịch.

5. Tuyên truyền về các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục, xem xét xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi; công tác quản lý, chi trả chế độ trợ cấp và phụ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp ưu đãi một lần, giải quyết các chế độ: Bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe... đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

- Tuyên truyền về các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục, xem xét xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi; công tác quản lý, chi trả chế độ trợ cấp và phụ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp ưu đãi một lần, giải quyết các chế độ: Bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe... đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

- Truyền thông biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; gương điển hình về người tốt, việc tốt trong công tác người có công; người có công vượt khó, vươn lên trong sản xuất và đời sống; xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ.

6. Tuyên truyền Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025" để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được
tiếp cận chính sách nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, góp phần tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập.

7. Tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em, ý nghĩa nhân văn về Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ em được tiếp cận với những thông tin và dịch vụ bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em.

- Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và các quy định về chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em. Thông tin các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương.

- Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em; hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến Tổng đài 111 và các cơ quan có thẩm quyền.

8. Thông tin, tuyên truyền về triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU. Truyền thông đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các chủ thể OCOP, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, ngày 17/11/2021, Ủy ban châu Âu đề xuất một Dự luật ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng gây mất rừng và suy thoái rừng. Ngày 19/4/2023, Nghị viện châu Âu và ngày 16/5/2023, Hội đồng châu Âu đã thông qua dự luật này. Dự luật có tên chính thức là "Quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu"; viết tắt là EUDR. EUDR cấm nhập khẩu những mặt hàng nông sản có quy trình sản xuất trên đất có nguồn gốc từ phá rừng và gây suy thoái rừng kể từ sau ngày 31/12/2020 bao gồm: Chăn nuôi gia súc, Ca cao, Cà phê, Dầu cọ, Cao su, Đậu nành và Gỗ, cũng như các mặt hàng được nuôi hoặc sản xuất bằng các sản phẩm đó như: Da, Sô cô la, Giấy in, Đồ nội thất, Than củi và một số dẫn xuất Dầu cọ.

Hiệu lực và phạm vi áp dụng: Dự luật bắt đầu được áp dụng từ tháng 12/2024 đối với nhà kinh doanh vận hành xuất, nhập khẩu; từ tháng 6/2025 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; EUDR được áp dụng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

9. Tuyên truyền triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023 – 2030 nhằm xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu, kiểm soát tốt dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm góp phần thực hiện bảo vệ sức khỏe nhân dân và môi trường sinh thái

10. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) theo phương châm 4 tại chỗ. Tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra bằng các hình thức phù hợp với từng địa phương; các kỹ năng PCCC và CNCH nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

- Tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong xác thực các tài khoản trên mạng xã hội, chuẩn hóa thông tin thuê bao (SIM điện thoại) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác bảo đảm an ninh thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm trên không gian mạng nói riêng.

- Tuyên truyền, biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện, đấu tranh, phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH, biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cháy, nổ và những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong cộng đồng.

11. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh.

12. Thông tin, tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen trong tiêu dùng, sản xuất, sinh hoạt, góp phần cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

13. Tuyên truyền chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng; tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội và hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

14. Thông tin về Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là hội thảo nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh/thành, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT tạo sự thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và đã trở thành sự kiện thường niên. Đây là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT, chuyển đổi số tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ tuyên truyền Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIV năm 2023 tại Bình Định, nội dung thông tin tuyên truyền: được đăng tải trên website: ict2023.vn.

15. Phối hợp thông tin, truyền thông về các sự kiện văn hóa, du lịch:

- Festival Áo bà ba – Hậu Giang năm 2023. Thông qua sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hậu Giang sau 20 năm thành lập và phát triển. Đường link tải banner: https://tttt.haugiang.gov.vn/ .

- Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2023 (gửi kèm nội dung tuyên truyền).

- Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Thông tin chính thức về sự kiện https://tuyenquang.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tintuc.aspx?l=TinTuc&lv=114 .