Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"
Ngày đăng 20/07/2021 | 10:19  | View count: 2194

            Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Kế hoạch đính kèm