Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Publish date 07/08/2019 | 10:57  | View count: 15805

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Quyết định đính kèm