CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ
Publish date 22/03/2023 | 09:24

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tương tác với người dân và chính quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh thông báo liên kết đến Bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Để tham gia theo dõi hoặc quan tâm đến kênh truyền thông của Bộ Nội vụ trên mạng xã hội Zalo, hãy quét mã QR code dưới đây: