Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX tỉnh Đắk Nông năm 2020)
Ngày đăng 28/07/2020 | 13:40  | View count: 1389

Lãnh đạo ký ban hành Công văn chỉ đạo các phòng, đơn vị về Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX tỉnh Đắk Nông năm 2020)

Công văn đính kèm