Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2024
Ngày đăng 25/04/2024 | 13:51  | View count: 210

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-VPUBND ngày 24/4/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2024. Cụ thể như sau:

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước và dịch vụ môi trường.

  2. Giá trúng thầu: 2.188.285.781 đồng (Hai tỷ một trăm tám mươi tám triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm tám mươi mốt đồng).

  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2024.

  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

  5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu này là cơ sở để Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH cấp thoát nước và dịch vụ môi trường tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu nêu trên theo quy định.

 

Quyết định kèm theo