Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn
Ngày đăng 08/11/2023 | 10:03  | View count: 538

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-VPUBND ngày 07/11/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn, với các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Cổ phần công trình VIETTEL

Địa chỉ: Số 01 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Giá trúng thầu: 144.400.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu này là cơ sở để Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông và Tổng công ty Cổ phần công trình VIETTEL tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu nêu trên theo quy định.

 

Quyết định kèm theo