CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Kế hoạch Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 17/05/2022 | 14:28

Ngày 17 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43-ĐU/VP về việc Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm theo