CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tiếp tục kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 16/05/2022 | 15:33

Ngày 16 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42-QĐ/ĐUVP về việc kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm