Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 851/QĐ-UBND
Issuing date 05/06/2018
Published time 05/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đoong, trú tại thôn Bu Ghe, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach