Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 03/TB-HCQT
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày có hiệu lực 21/02/2022
Người ký
Trích yếu

Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21 tháng 02 năm 2022

Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác