Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 393/VPUBND-HCQT
Ngày ban hành 06/05/2020
Ngày có hiệu lực 06/05/2020
Người ký Nguyễn Thị Chín
Trích yếu Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác