Thông báo tiếp công dân

Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 03/01/2020 | 08:18 AM  | View count: 939
Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác tiếp công dân  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo quy định này, Trụ sở tiếp...

Lịch tiếp công dân định kỳ (niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh)

Publish date 03/01/2020 | 02:03 PM  | View count: 888
(Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành  Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông)