Van Ban Phap Quy

Legislation code 429/KH-VPUBND
Issuing date 20/05/2020
Published time 20/05/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject Kế hoạch khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định
File attach