Van Ban Phap Quy

Legislation code 20/QĐ-VPUBND
Issuing date 20/04/2020
Published time 20/04/2020
Signer Hoàng Văn Thuần
Subject Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies level Văn phòng UBND tỉnh
Categories Quyết định
File attach