Site Map

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin nổi bật

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 10/03/2021 | 10:21  | cms-view-count: 181041

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

(Bên trái) Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở Tài chính

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân