Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng anh trình độ B và chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
Nội dung Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng anh trình độ B và chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
Ngày bắt đầu 03/07/2018
Ngày kết thúc 03/07/2019
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân