Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 103, hệ tập trung, năm học 2023-2024
Publish date 29/03/2023 | 08:07  | View count: 712

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 20/QĐ-VPUBND ngày 27/3/2023 về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 103, hệ tập trung, năm học 2023-2024. Theo đó:

Cử ông Trần Văn Bốn - Chuyên  viên  phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 103, hệ tập trung, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.

Thời gian đào tạo: 06 tháng (không kể ngày nghỉ hè, nghỉ lễ).

Khai giảng ngày: 03/4/2023./.