Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Trần Văn Diêu
Publish date 17/01/2020 | 10:40  | View count: 19999

Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm