CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tập huấn Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Publish date 23/09/2022 | 08:56

Ngày 22/9/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho đầu mối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ông Nghiêm Đình Hiếu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông. Tham dự Hội nghị còn có các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo dự kiến, Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phiên bản mới sẽ được Văn phòng Chính phủ triển khai chính thức trong tháng 9 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao với các Bộ, ngành, địa phương. Các Bộ, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống.

Tân Khương