CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tiếp nhận và phân công công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Trưởng phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính
Publish date 31/12/2021 | 15:56

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 122/QĐ-VPUBND về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Quyết định đính kèm