Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an
Ngày đăng 14/07/2022 | 16:00  | View count: 463

Triển khai Công văn số 1017/BCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an

Văn bản đính kèm