CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12 năm 2022
Ngày đăng 05/12/2022 | 13:43

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 05/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12 năm 2022. Tham dự Lễ chào cờ có sự tham dự của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

Một số hình ảnh về Lễ chào cờ