Tuần thứ 38, từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/09/2017
08:30

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 1, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Tư, ngày 20/09/2017
14:30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 21/09/2017
08:00

Diễn tập khu vực phòng thủ PT17 tại huyện Cư Jút

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Cả ngày
Thứ Sáu, ngày 22/09/2017
08:00

Họp xem xét xử lý kỷ luật ông Phạm Đức Thắng, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Nung

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

14:00

Họp báo cáo kết quả làm việc và thảo luận các vấn đề liên quan về thiết kế dự án mới của Đoàn thiết kế dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông