Tuần thứ 38, từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/09/2017
08:00

Họp trao đổi về lịch trình và nội dung làm việc tại tỉnh Đắk Nông của Đoàn thiết kế dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng KT

14:00

Làm việc với Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí MInh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Thứ Tư, ngày 20/09/2017
08:00

Diễn tập khu vực phòng thủ PT17 tại huyện Cư Jút

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Cả ngày
14:30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 21/09/2017
08:00

Tham quan khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 22/09/2017
08:00

Tham quan khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Phú Yên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Phú Yên

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông