Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/11/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

10:00

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS

Theo dõi: Phòng TH

Thứ Ba, ngày 14/11/2017
08:00

Làm việc với Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định về kế hoạch biên soạn, xuất bản bộ tài liệu giáo dục địa phương phục vụ việc dạy và học của giáo viên, học sinh theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 16/11/2017
14:00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện kiên cố hóa trường lớp học

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 17/11/2017
08:00

Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017
07:30

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Chu Văn An

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông