Tuần thứ 2, từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 08/01/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

14:00

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Ba, ngày 09/01/2018
07:30

Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII Hội nghị quát triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội nghị Ban CH Đảng bộ tỉnh bất thường

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc

Cả ngày
Thứ Tư, ngày 10/01/2018
08:00

Họp với các sở, ngành nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 08 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương LĐ các phòng CM

14:30

Làm việc với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 08 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Năm, ngày 11/01/2018
08:00

Hội nghị giao ban báo chí và họp báo năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

08:00

Dự họp kiểm điểm cuối năm Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa (Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Thị ủy Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Sáu, ngày 12/01/2018
14:00

Họp Ban Quản lý công viên địa chất núi lửa Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 04 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông