Tuần thứ 28, từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 09/07/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

13:30

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về Nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NN

Thứ Ba, ngày 10/07/2018
08:00

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị ủy Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp rà soát nội dung chương trình Đắk Nông Mùa Bơ chín

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NN

Thứ Tư, ngày 11/07/2018
09:00

Dự cuộc họp đánh giá kết quả Chương trình hợp tác hỗ trợ về trang thiết bị của Dự án KOFIH tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Làm việc với BQL Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông về công tác chuẩn bị đón đoàn UNESCO đi khảo sát thực địa, thẩm định sơ bộ Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở BQL công viên địa chất

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Năm, ngày 12/07/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

09:00

Họp báo truyền thông Chương trình Đắk Nông - Mùa bơ chín năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NN

Ghi chú :

Từ ngày 17/6 đến 20/7/2018: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tham gia khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại thành phố Hà Nội.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông