Tuần thứ 24, từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018

Thứ Hai, ngày 11/06/2018
08:00

Làm việc với Đoàn Công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc Phòng TH

14:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Ba, ngày 12/06/2018
08:00

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Họp Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô- Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

14:00

Họp thống nhất các vướng mắc liên quan đến dự án Hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài Khu Công nghiệp

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Tư, ngày 13/06/2018
07:30

Hội nghị tuyên truyền về vấn đề biên giới, đất liền Việt Nam - Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN, NC

08:00

Dự khai mạc Liên hoan Phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Nông lần thứ II/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà hàng Hướng Liễu, Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 14/06/2018
06:30

Tham dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Hồ Gia Nghĩa, Hồ Thiên Nga

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

08:00

Họp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp thông qua chương trình "Đắk Nông - Mùa bơ chín" 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Sáu, ngày 15/06/2018
07:30

Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở NN&PTNT

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Làm việc với Thanh tra tỉnh để kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thanh tra tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Làm việc với Công ty Envison Energy để nghe đề xuất thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

08:00

Làm việc với đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện để thống nhất một số nội dung và kinh phí tổ chức hoạt động hướng tới Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

16:00

Tham quan dự án Nhà máy ván Công nghệ cao Bison

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: KCN Tâm Thắng

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông