Tuần thứ 50, từ ngày 09/12/2018 đến ngày 15/12/2018

Chủ Nhật, ngày 09/12/2018
07:30

Tổ chức các hoạt động thuộc Chương trình Ngày Cà phê Việt Nam

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm:

Thành phần:

Theo dõi:

3 ngày (Từ ngày 09-11/12)
07:30

Dự Hội nghị về Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Hai, ngày 10/12/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

08:00

Chủ trì Hội thảo phát triển cà phê Việt Nam bền vững (thuộc Chương trình Ngày Cà phê Việt Nam)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường 200 chỗ - Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

19:30

Dự Chương trình kỷ niệm Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ II

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường 1200 chỗ - Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Ba, ngày 11/12/2018
08:00

Chủ trì Hội thảo Phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực Tây Nguyên (thuộc Chương trình Ngày Cà phê Việt Nam)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường 200 chỗ - Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

09:00

Họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX, KT

14:00

Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định phương án giá đất của dự án Hồ Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN, KT

Thứ Tư, ngày 12/12/2018
07:30

Dự kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh, khóa III

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

3 ngày (Từ ngày 12-14/12)
19:30

Dự Liên hoàn Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ II

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 13/12/2018
07:30

Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam - Campuchia

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Đường Lý Thái Tổ, tx Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi:

7 ngày (Từ ngày 13-19/12)
07:30

Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường 200 chỗ - Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 14/12/2018

Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2018 Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

07:30

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

(cả ngày)
14:00

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 về "xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

18:00

Dự Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam - Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủyĐường Lý Thái Tổ, tx Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

20:00

Dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông