Tuần thứ 2, từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Thứ Hai, ngày 08/01/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

08:00

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 của ngành Tài chính

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

14:00

Hội nghị để nghe ngành Tài chính báo cáo công tác tài chính - ngân sách công tác khóa sổ và quyết toán năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Tài chính

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

14:00

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Ba, ngày 09/01/2018
07:30

Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII Hội nghị quát triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội nghị Ban CH Đảng bộ tỉnh bất thường

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc

Cả ngày
14:00

Nghe Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thành lập tổ xác minh tố cáo tại tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Giang, Cục Trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ chủ trì

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Tư, ngày 10/01/2018
08:00

Lễ công bố và khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự

Theo dõi: Đ/c Lộc TT Hành chính công, Cổng TTĐT

08:00

Họp với các sở, ngành nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 08 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương LĐ các phòng CM

08:00

Họp kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 đối với ông Đàm Quang Trung - Giám đốc Sở TNMT

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN

08:00

Đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Đồng chủ trì: đ/c Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đ/c K’Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh quý I năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

14:00

Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

14:00

Làm việc với Công ty Cổ phần Inno Genetics

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 05 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

14:30

Làm việc với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 08 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Năm, ngày 11/01/2018
08:00

Hội nghị giao ban báo chí và họp báo năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng CM

08:00

Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Dự họp kiểm điểm cuối năm Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa (Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Thị ủy Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi:

13:00

Kiểm tra thực địa khu vực dân di cư tự do trên địa bàn huyện Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thực địa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 12/01/2018
07:30

Dự họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII tại huyện Đắk Song

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện ủy Đắk Song

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng Họp 01 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

08:00

Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng UBND tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP CBCC,VC Vănphòng

14:00

Họp Ban Quản lý công viên địa chất núi lửa Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 04 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông