Tuần thứ 48, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Thứ Hai, ngày 23/11/2020
08:00

Tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Nội

09:00

Họp Giao ban UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng.LĐ các đơn vị thuộc VP

13:30

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thống nhất số liệu điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng. Phòng KTN

Thứ Ba, ngày 24/11/2020
08:00

Tham dự Khai mạc Không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KGVX

08:00

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng Diêu. Phòng NCKSTTHC

09:00

Dự khai trương Vietcombank chi nhánh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tại trụ sở Vietcombank CN Đắk Nông

Theo dõi: LĐ Văn phòng Tuyển. Phòng KTTH

14:00

Chủ trì Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Theo dõi: PCVP Tuyển, Phòng KGVX, KTTH

14:00

Đi kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố và Hạ tầng KCN Nhân Cơ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: TP và KCN Nhân Cơ

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KTN

19:30

Tham dự Khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020 và đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: LĐ Văn phòng. LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Tư, ngày 25/11/2020
08:00

Làm việc với Đoàn VP Điều phối Nông thôn mới Trung ương thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực địa thành phố Gia Nghĩa về công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Gia Nghĩa

Theo dõi: Phòng KTN

08:00

Tham dự Hội nghị về “đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về thú y, tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan thú y các cấp” do UB Khoa học, công nghệ và Môi trường

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Nội

08:30

Tham dự họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 Văn phòng Tỉnh ủy

10:00

Dự họp bàn về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (12/1960-12/2020)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP Tỉnh ủy

13:00

Tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản” tại Hà Nội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Nội

Theo dõi: Phòng NGV

19:30

Tham dự Bán kết cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: LĐ Văn phòng. LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Năm, ngày 26/11/2020
08:00

Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tại

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Theo dõi: PCVP Diêu Phòng KTN

Từ ngày 26-27/11/2020
08:00

Chủ trì họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng. LĐ các đơn vị thuộc VP

08:00

Dự Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP HĐND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

10:00

Làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Nông với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KGVX

13:30

Tham dự Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (Từ 13h30 ngày 26/11 và sáng Thứ 6 ngày 27/11/2020)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 6 VP Tỉnh ủy

Theo dõi: CVP

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020
08:00

Dự Đại hội Thi đua khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Theo dõi: PCVP Diêu. Phòng KTN

08:00

Tham dự Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (từ 13h30 ngày 26/11 và sáng Thứ 6 ngày 27/11/2020)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 6 VP Tỉnh ủy

Theo dõi: CVP

14:00

Tham dự Trình diễn “Fashion Show - thổ cẩm”

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu rừng thông huyện Đắk Song

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KGVX

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020
08:00

Dự Lễ khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: Phòng KGVX

19:30

Tham dự Chung kết cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: LĐ Văn phòng. LĐ các đơn vị thuộc VP

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020
08:00

Tham dự Bế mạc không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KGVX

10:00

Dự Lễ bế mạc Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: Phòng KGVX

19:30

Tham dự Bế mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020

Chủ trì/tham dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Khu Đảo nổi

Theo dõi: PCVP Tuyển.Phòng KGVX

Ghi chú:

     • Lịch làm việc này thay cho Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc Lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông