Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Thứ Hai, ngày 13/11/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

10:00

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS

Theo dõi: Phòng TH

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 14/11/2017
08:00

Làm việc với Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định về kế hoạch biên soạn, xuất bản bộ tài liệu giáo dục địa phương phục vụ việc dạy và học của giáo viên, học sinh theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

08:00

Dự buổi làm việc do Thường trực Tỉnh ủy triệu tập

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng HĐND tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Theo dõi:

Thứ Tư, ngày 15/11/2017
07:30

Dự Lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) và Lễ ra mắt mô hình "Ba không và camera giám sát"

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Đắk R’Lấp)

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng HĐND tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Theo dõi:

09:00

Dự Lễ khai trương phòng giao dịch huyện Đắk Song của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Song

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

14:00

Làm việc với VP điều phối NTM Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Năm, ngày 16/11/2017
08:00

Kiểm tra tiến độ dự án khu công nghiệp Nhân Cơ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Thực địa

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng CN

08:00

Làm việc với Công ty Na Food

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

08:00

Khám sức khỏe định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Bệnh viện Thống nhất TP HCM

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
14:00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện kiên cố hóa trường lớp học

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 17/11/2017
07:30

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk về phối hợp thực hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Cả ngày
08:00

Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017
07:30

Dự Ngày hội Đại đoàn kết (điểm năm 2017)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND xã Đắk Wer, Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

07:30

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Chu Văn An

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông