Tuần thứ 38, từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

Thứ Hai, ngày 18/09/2017
08:00

Họp trao đổi về lịch trình và nội dung làm việc tại tỉnh Đắk Nông của Đoàn thiết kế dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng KT

08:30

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Đà Nẵng

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 1, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Làm việc với Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí MInh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Thứ Ba, ngày 19/09/2017
07:30

Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Đà Nẵng

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng NC

07:30

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đắk Mil

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Mil

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Cả ngày
Thứ Tư, ngày 20/09/2017
07:30

Tiếp công dân định kỳ

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Ban Tiếp công dân tỉnh

Cả ngày
08:00

Diễn tập khu vực phòng thủ PT17 tại huyện Cư Jút

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Cả ngày
14:30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 21/09/2017
08:00

Diễn tập khu vực phòng thủ PT17 tại huyện Cư Jút

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Cả ngày
08:00

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Cả ngày
08:00

Tham quan khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

13:30

Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 22/09/2017
07:30

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Thị xã Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Cả ngày
08:00

Làm việc với huyện Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng TH, NN

08:00

Họp xem xét xử lý kỷ luật ông Phạm Đức Thắng, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Nung

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

08:00

Tham quan khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Phú Yên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Phú Yên

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Họp báo cáo kết quả làm việc và thảo luận các vấn đề liên quan về thiết kế dự án mới của Đoàn thiết kế dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng KT

Ghi chú :

Từ 15/9/2017 đến 26/9/2017: Phó Chủ tich UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội thảo Công viên địa chất Châu Á - Thái Bình Dương tại Trung Quốc


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông