Tuần thứ 29, từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017

Thứ Hai, ngày 17/07/2017
07:30

Tham gia hoạt động thể thao chào mừng 55 năm ngày truyền thống lực lượng CAND

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Công an tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND tỉnh Gia Lai

Thành phần:

Theo dõi: Phòng TH, VX

Cả ngày
08:00

Họp rà soát công tác chuẩn các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

08:00

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

13:30

Hội nghị thông tin và tuyên truyền về tình hình biển đảo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

14:00

Thăm, tặng quà hộ chính sách có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

15:00

Dự họp bàn việc chuẩn bị Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy với Quân chủng Hải Quân

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Ba, ngày 18/07/2017
07:30

Thăm, tặng quà hộ chính sách có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

07:30

Thăm, tặng quà hộ chính sách có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Song

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

08:00

Họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

14:00

Họp Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc đánh giá công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh,

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

14:00

Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

15:00

Tiếp công dân đối với ông Hà Xuân Trí và vợ là bà Bùi Thị Kim Tuyến, thường trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp khiếu nại Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc cho Ban quản lý dự án Alumin Nhân Cơ thuê đất.

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Ban TCD tỉnh

Thứ Tư, ngày 19/07/2017
08:00

Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 khóa III,  nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các phòng, đơn vị thuộc VP

Cả ngày
Thứ Năm, ngày 20/07/2017
08:00

Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 khóa III,  nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng, LĐ các phòng, đơn vị thuộc VP

Cả ngày
08:00

Dự Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Cả ngày
08:00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc  sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc, Phòng KT

09:00

Làm việc với Đoàn ADB và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị triển khai dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 21/07/2017
08:00

Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 khóa III,  nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng, LĐ các phòng, đơn vị thuộc VP

Cả ngày
14:00

Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng, LĐ các phòng, đơn vị thuộc VP

14:00

Làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Bảy, ngày 22/07/2017
13:30

Làm việc với Tập đoàn truyền thông Thanh niên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Theo dõi: Phòng KGVX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông