Tuần thứ 41, từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018

Thứ Hai, ngày 08/10/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

10:00

Họp Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

14:00

Họp xử lý các vướng mắc trong việc thuê dịch vụ công trực tuyến và triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 9 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng Cổng TTĐT, TTHCC, phòng CN, KS

14:00

Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở VHTT&DL

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Năm, ngày 11/10/2018
10:00

Làm việc về dự án Khu du lịch sinh thái nông lâm nghiệp Eco KrongNo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

14:00

Họp Tổ tư vấn Công viên địa chất Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018
08:00

Hội nghị Gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

14:00

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh lần thứ IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Các địa điểm tổ chức thi đấu

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông