Tuần thứ 32, từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018

Thứ Hai, ngày 06/08/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

08:00

Dự buổi thuyết trình trực tuyến chủ đề "Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú" do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Tham dự Hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở TT Viettel tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: PVP Tuyển Phòng VX

09:30

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS Đảng

Theo dõi: Đ/c Lộc Phòng TH

13:30

Họp thống nhất kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường chuyên Nguyễn Chí Thanh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

14:00

Họp Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở KH&CN

Thành phần:

Theo dõi:

15:00

Hội Nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bất thường

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 06 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 07/08/2018
07:30

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Kông Nô, Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Cả ngày
08:00

Đi kiểm tra hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã tại 02 xã trên địa bàn huyện Đắk Song theo kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 08/5/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Song

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

08:30

Họp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Tư, ngày 08/08/2018
07:30

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện, thị xã

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Song, TX Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Cả ngày
08:00

Họp Hội đồng khoa học chấm các sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm học 2017 - 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VPUBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Tham dự Hội nghị ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

08:30

Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Đề án vị trí, việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Năm, ngày 09/08/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

07:30

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

08:00

Đi kiểm tra hoạt động của Ban lâm nghiệp xã tại 02 xã trên địa bàn huyện Đắk Glong theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 08/5/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Đắk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

08:00

Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

14:00

Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I - năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

15:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

19:00

Tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 10/08/2018
08:00

Tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Dự Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Các phòng CM

08:00

Dự hội nghị thúc đẩy tiến độ triển khai dự án các tỉnh Tây Nguyên - Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSat)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Ban Mê Thuột

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

08:00

Làm việc với một số đơn vị về việc vận động kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
14:00

Họp Ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018
07:30

Dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Từ ngày 12 - 15/8
17:00

Làm việc với Tập đoàn FLC

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn FLC, Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông