Tuần thứ 11, từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019

Thứ Hai, ngày 11/03/2019
07:30

Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Đà Nẵng

Thành phần:

Theo dõi:

Từ ngày 11-13/3
07:30

Dự Hội nghị tổng kết  giao ước thi đua năm 2018 và giao lưu điển hình tiên tiến Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Từ ngày 11-14/3
08:00

Cùng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Cư Jút

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Tham gia đoàn công tác của Trung ương tham quan Khu công nghiệp Nhân Cơ (Nhà máy Alumin và Nhà máy nhôm)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 12/03/2019
09:00

Làm việc với Ban điều hành Kênh truyền hình quốc gia miền Trung - Tây Nguyên (VTV8)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Dự Lễ Khai trương (theo hình thức trực tuyến) trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Cổng TTĐT

Thứ Tư, ngày 13/03/2019
08:00

Họp Hội đồng xét tặng giải thưởng báo chí tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Báo Đắk Nông

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Năm, ngày 14/03/2019
08:00

Làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về dự án Cải thiện môi trường đô thị Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến BCH QS tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Dự Hội nghị giao ban công tác khoa giáo của Đảng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 15/03/2019
08:00

Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng TH

14:00

Đối thoại, trả lời đơn của ông Hà Lương Tri

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tiếp công dân

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Bảy, ngày 16/03/2019
19:00

Dự Lễ Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Buôn Ma Thuột

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông