Tuần thứ 30, từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018

Thứ Hai, ngày 23/07/2018
07:30

Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Công an tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Tiếp Công dân định kỳ tháng 7 năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Đi thăm các hộ gia đình chính sách nhân ngày Thương bị liệt sỹ 27/7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Đi thăm các hộ gia đình chính sách nhân ngày Thương bị liệt sỹ 27/7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN, VX

14:00

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc Đoàn Kiểm tra 759

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCSĐ

Theo dõi:

16:00

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Kiểm tra 759

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 24/07/2018
06:50

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trước phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

08:00

Họp HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 6

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: HĐND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

2 ngày 24-25/7
Thứ Tư, ngày 25/07/2018
07:30

Họp HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 6

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: HĐND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Cả ngày
14:00

Làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Năm, ngày 26/07/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Sáu, ngày 27/07/2018
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông