Tuần thứ 43, từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 22/10/2018
08:00

Họp giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Ba, ngày 23/10/2018
08:00

Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 1146

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

14:00

Đi Công tác tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để vận động kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Từ 23-27/10
Thứ Tư, ngày 24/10/2018
08:00

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2018

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Năm, ngày 25/10/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Cty Cà phê An Phong, đường 23/3

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông