Tuần thứ 39, từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 25/09/2017
14:00

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 26/09/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Dự phiên họp thường kỳ tháng 9/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 3, Văn phòng HĐND tỉnh

Thành phần: Đ/c Lê Diễn - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng KT, TH

Thứ Tư, ngày 27/09/2017
07:30

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Năm, ngày 28/09/2017
07:30

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
Thứ Sáu, ngày 29/09/2017
08:00

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông