Tuần thứ 12, từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 19/03/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

09:00

Hội ý Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Dự họp Liên Đoàn Quần vợt tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm:

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 20/03/2018
08:00

Làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông