Tuần thứ 50, từ ngày 09/12/2018 đến ngày 15/12/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 10/12/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

19:30

Dự Chương trình kỷ niệm Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ II

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường 1200 chỗ - Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Tư, ngày 12/12/2018
07:30

Dự kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh, khóa III

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

3 ngày (Từ ngày 12-14/12)
Thứ Sáu, ngày 14/12/2018
07:30

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

(cả ngày)
18:00

Dự Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam - Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủyĐường Lý Thái Tổ, tx Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông