Tuần thứ 47, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 20/11/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 21/11/2017
14:00

Làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch để giới thiệu Chương trình cho vay vốn ưu đãi của Đan Mạch (Chương trình DBF)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc, Phòng KT

Thứ Năm, ngày 23/11/2017
14:00

Kiểm tra dự án đường Đạo Nghĩa, Quảng Khê và khu công nghiệp Nhân Cơ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa và Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng CN

Ghi chú :

Từ 22/11/2017 đến 02/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội chợ Công viên địa chất Đồng Văn - Hà Giang năm 2017 Làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng Công viên địa chất toàn cầu


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông