Tuần thứ 3, từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 15/01/2018
07:30

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
Thứ Ba, ngày 16/01/2018
07:30

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
Thứ Năm, ngày 18/01/2018
07:30

Dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Giao thông vận tải

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Giao thông vận tải

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018
14:00

Hội nghị đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại khu vực Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Bộ Trưởng Bộ TN&MT - Trần Hồng Hà chủ trì

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông