Tuần thứ 47, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 20/11/2017
07:30

Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Mời TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp xử lý việc khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Ba, ngày 21/11/2017
14:00

Làm việc với Đoàn công tác đánh giá dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên của nhà tài trợ ADB và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Thứ Năm, ngày 23/11/2017
07:30

Tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chuyên án TX0916

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Công an tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Cả ngày
Thứ Sáu, ngày 24/11/2017
08:00

Tham dự họp đối thoại giữa các hội đoàn thể với các ngân hàng TMCP về chính sách tín dụng theo Nghị định 55 của Chính phủ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội Nông dân

Thành phần:

Theo dõi:

Ghi chú :

Từ 22/11/2017 đến 02/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội chợ Công viên địa chất Đồng Văn - Hà Giang năm 2017 Làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng Công viên địa chất toàn cầu


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông