Tuần thứ 33, từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/08/2018
14:00

Họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị công bố vườn Quốc gia Tà Đùng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 5 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN, Phòng NC

Thứ Ba, ngày 14/08/2018
08:00

Kiểm tra hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã tại 02 xã trên địa bàn huyện Tuy Đức theo kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 8/5/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Cả ngày
14:00

Kiểm tra thực tế việc thu hồi diện tích đất, rừng của Công ty Cao su Phú Riềng và việc giao rừng cho cộng đồng bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Tư, ngày 15/08/2018
09:00

Họp xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông