Tuần thứ 12, từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Tư, ngày 21/03/2018
09:00

Đoàn Kiểm toán Nhà nước thông qua kết quả kiểm toán Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng NN

Thứ Năm, ngày 22/03/2018
08:00

Dự Hội nghị dự án VNSat

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Cần Thơ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông