Tuần thứ 42, từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 15/10/2018
08:00

Làm việc về dự án Khu du lịch sinh thái nông lâm nghiệp Eco KrongNo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thủy điện Buôn Kuốp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT, NN

Thứ Ba, ngày 16/10/2018
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

1 ngày
Thứ Năm, ngày 18/10/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

13:30

Đi kiểm tra thực địa cùng Đoàn Công tác của Ban Kinh tế Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018
08:00

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông