Tuần thứ 47, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 20/11/2017
07:00

Thăm, chúc mừng Trường Trung cấp nghề tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường Trung cấp nghề tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

07:30

Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Mời TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Ghi chú :

Từ 22/11/2017 đến 02/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội chợ Công viên địa chất Đồng Văn - Hà Giang năm 2017 Làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng Công viên địa chất toàn cầu


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông