Tuần thứ 42, từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 15/10/2018
16:00

Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T Group về vấn đề Quy hoạch Công viên địa chất Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

18:30

Dự Lễ rước đuốc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Từ Nghĩa trang Liệt sỹ đến Sân vận động tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Ba, ngày 16/10/2018
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

1 ngày
19:45

Dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sân vận động tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Năm, ngày 18/10/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

07:30

Đi Công tác tại thành phố Hà Nội: Để vận động kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc, bế mạc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm lần thứ 1 năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

2 ngày (Từ ngày 18-19/10)

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông