Tuần thứ 33, từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13/08/2018
08:00

Dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
Thứ Ba, ngày 14/08/2018
07:30

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tại một số trường trên địa bàn huyện Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đăk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Cả ngày
Thứ Tư, ngày 15/08/2018
08:00

Họp bàn kế hoạch xây dựng các làng nghề truyền thống

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tại  một số trường trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp, Tuy Đức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk RLấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018
08:00

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công bố thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông