Tuần thứ 3, từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Ba, ngày 16/01/2018
08:00

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức ngày hội bánh Chưng xanh và Tết trông cây đời đời nhớ ơn Bác

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở BCHQS tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

14:00

Làm việc với Đại học Huế về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Tư, ngày 17/01/2018
08:00

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành lao động thương binh và xã hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần: Thủ tướng Chính phủ chủ trì

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

15:00

Trao quà tết cho người nghèo tại huyện ĐắkR&rsquolấp (cùng đoàn từ thiện Tp Hồ Chí Minh)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 18/01/2018
07:30

- Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

- Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần: Đ/c Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì

Theo dõi: Đ/c Tuyển

Cả ngày
Thứ Sáu, ngày 19/01/2018
14:00

Dự Hội nghị tổng kết làm việc với BHXH tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BHXH tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Hội nghị đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại khu vực Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Bộ Trưởng Bộ TN&MT - Trần Hồng Hà chủ trì

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông