Tuần thứ 12, từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh
Thứ Ba, ngày 20/03/2018
08:00

Làm việc với UBND huyện Krông Nô về một số vấn đề liên quan đến Công viên địa chất núi lửa Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 22/03/2018
14:00

Làm việc với UBND huyện Đắk R'lấp về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 23/03/2018
07:00

Dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông