Tuần thứ 30, từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 24/07/2017
07:30

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Các đồng chí thành viên BCS

Theo dõi:

09:00

Giao Ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Dân tộc

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

19:00

Chương trình Đêm nhạc Tri ân gắn với hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Ba, ngày 25/07/2017
07:30

Dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Tư, ngày 26/07/2017
08:00

Giao ban nội chính

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

19:15

Dự Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 27/07/2017
08:00

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 7, khóa III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

13:30

Sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Thanh tra

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thanh tra tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 28/07/2017
07:30

Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông