Tuần thứ 42, từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Ba, ngày 16/10/2018
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

1 ngày
16:30

Dự Chương trình giao lưu giữa thanh niên Đắk Nông với thanh niên tỉnh Mondulkiri

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà hàng Cơm niêu Sơn Mã

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 18/10/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

08:00

Dự Chương trình gặp mặt Nữ Cựu chiến binh tiêu biểu qua các thời kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Giao ban Công tác nội chính

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018
09:00

Dự Lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sân vận động tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Chủ Nhật, ngày 21/10/2018
09:00

Dự Galo tổng kết Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông