Tuần thứ 51, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 17/12/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Năm, ngày 20/12/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Dano Center, đường 23/3

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

08:00

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 21/12/2018
08:00

Thăm, chúc mừng đạo Công giáo nhân dịp Lễ Noel 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Mil TP.BMT

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông