Tuần thứ 3, từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 15/01/2018
07:30

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

13:30

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Tư, ngày 17/01/2018
08:00

Hội nghị Tổng kết Ban Chỉ đạo 389

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Công thương

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng KT

Thứ Năm, ngày 18/01/2018
13:30

Tham dự Hội nghị Ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ Quân khu 5 năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018
14:00

Hội nghị đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại khu vực Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Bộ Trưởng Bộ TN&MT - Trần Hồng Hà chủ trì

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông