Tuần thứ 12, từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Tư, ngày 21/03/2018
07:30

Viếng Lễ tang Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng HCQT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông