Tuần thứ 47, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 20/11/2017
07:30

Thăm, chúc mừng Trường chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tại huyện Đắk R'lấp

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Ba, ngày 21/11/2017
08:00

Kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tại huyện Đắk Mil

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Mil

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Tư, ngày 22/11/2017
08:00

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo đối với tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Ghi chú :

Từ 22/11/2017 đến 02/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội chợ Công viên địa chất Đồng Văn - Hà Giang năm 2017 Làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng Công viên địa chất toàn cầu


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông