Tuần thứ 25, từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018

Đang xem lịch công tác của Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 18/06/2018
14:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 19/06/2018
08:00

Họp thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 6

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo các đơn vị thuộc VP

Thứ Tư, ngày 20/06/2018
08:00

Hội nghị đấu tranh chống khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

13:30

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm. phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP các phòng, đơn vị thuộc VP

16:00

Tham dự Buổi gặp mặt báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 21/06/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 22/06/2018
08:00

Làm việc với Thường trực các Ban Chỉ đạo: Nhân quyền, Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC, VX

08:30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

10:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông