Tuần thứ 16, từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018

Thứ Hai, ngày 16/04/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

08:00

Dự Hội nghị toàn quốc về logistics, các giải pháp chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần: Thủ tướng Chính phủ và Phó TTCP Trịnh Đình Dũng chủ trì

Theo dõi: Phòng CN

09:30

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: BCS Đảng UBND tỉnh

Theo dõi: Đ/c Trực

14:00

Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT, NN, VX

Thứ Ba, ngày 17/04/2018
07:30

Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

08:00

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

08:00

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành nội chính Đảng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp giải quyết về vấn đề dân di cư tự do

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Thăm và tặng quà nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TX Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

19:00

Lễ bế mạc Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

Thứ Tư, ngày 18/04/2018
08:00

Dự Lễ Công bố xã nông thôn mới Nam Dong, huyện Cư Jút

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Xã Nam Dong, huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

08:00

Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận

Chủ trì/tham dự: Các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần: Mời các đồng chí Tỉnh ủy viên

Theo dõi:

15:30

Họp các nội dung liên quan đến việc công nhận công viên địa chất núi lửa Krông Nô-Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 19/04/2018
08:00

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Dự Hội nghị lấy ý kiến về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng CN

08:00

Tiếp Công dân định kỳ (tiếp các hộ dân xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức )

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC, NN

08:00

Dự Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ V - 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Bưu điện tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

09:00

Dự Diễn đàn kinh tế mùa xuân Hàn Quốc 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp HCM

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông