Tuần thứ 12, từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018

Thứ Hai, ngày 19/03/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

09:00

Hội ý Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Dự họp Liên Đoàn Quần vợt tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm:

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 20/03/2018
08:00

Làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự

Theo dõi:

08:00

Tiếp công dân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Ban TCD tỉnh

08:00

Làm việc với UBND huyện Krông Nô về một số vấn đề liên quan đến Công viên địa chất núi lửa Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

(Thảo luận một số vấn đề về công tác cán bộ và các nội dung trình Tỉnh ủy trong quý I)

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành biên BCS Đảng UBND tỉnh

Theo dõi: Đ/c Trực

Thứ Tư, ngày 21/03/2018
07:30

Viếng Lễ tang Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng HCQT

09:00

Đoàn Kiểm toán Nhà nước thông qua kết quả kiểm toán Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng NN

Thứ Năm, ngày 22/03/2018
08:00

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

08:00

Dự Hội nghị dự án VNSat

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Cần Thơ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Làm việc với UBND huyện Đắk R'lấp về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 23/03/2018
07:00

Dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông