Tuần thứ 3, từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Thứ Hai, ngày 15/01/2018
07:30

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
07:30

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

13:30

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Ba, ngày 16/01/2018
07:30

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
08:00

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức ngày hội bánh Chưng xanh và Tết trông cây đời đời nhớ ơn Bác

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở BCHQS tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Công ty VNPT Đắk Nông

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

14:00

Làm việc với Đại học Huế về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Tư, ngày 17/01/2018
08:00

Hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên Môi trường

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN

08:00

Hội nghị Tổng kết Ban Chỉ đạo 389

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Công thương

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng KT

08:00

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành lao động thương binh và xã hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần: Thủ tướng Chính phủ chủ trì

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Làm việc với Tổ xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra Chính phủ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 08 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

15:00

Trao quà tết cho người nghèo tại huyện ĐắkR&rsquolấp (cùng đoàn từ thiện Tp Hồ Chí Minh)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 18/01/2018
07:30

- Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

- Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần: Đ/c Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì

Theo dõi: Đ/c Tuyển

Cả ngày
07:30

Dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

13:30

Tham dự Hội nghị Ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ Quân khu 5 năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

14:00

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Giao thông vận tải

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Giao thông vận tải

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp các ngành thông qua dự thảo kết luận thanh tra dự án Công ty Nguyên Vũ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng Họp 01 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Dự Hội nghị tổng kết làm việc với BHXH tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BHXH tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Hội nghị đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại khu vực Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Bộ Trưởng Bộ TN&MT - Trần Hồng Hà chủ trì

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông