Tuần thứ 42, từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

Thứ Hai, ngày 15/10/2018
08:00

Làm việc về dự án Khu du lịch sinh thái nông lâm nghiệp Eco KrongNo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thủy điện Buôn Kuốp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT, NN

09:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng TH

14:00

Làm việc với Đoàn Công tác của ADB về đề xuất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cấp đô thị Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

16:00

Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T Group về vấn đề Quy hoạch Công viên địa chất Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

18:30

Dự Lễ rước đuốc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Từ Nghĩa trang Liệt sỹ đến Sân vận động tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Ba, ngày 16/10/2018
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

1 ngày
16:30

Dự Chương trình giao lưu giữa thanh niên Đắk Nông với thanh niên tỉnh Mondulkiri

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà hàng Cơm niêu Sơn Mã

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

16:40

Làm việc với Công ty Cổ phần Sam nông nghiệp công nghệ cao

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

19:45

Dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sân vận động tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Tư, ngày 17/10/2018
14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Năm, ngày 18/10/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

07:30

Đi Công tác tại thành phố Hà Nội: Để vận động kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc, bế mạc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm lần thứ 1 năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

2 ngày (Từ ngày 18-19/10)
08:00

Dự Chương trình gặp mặt Nữ Cựu chiến binh tiêu biểu qua các thời kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

13:30

Đi kiểm tra thực địa cùng Đoàn Công tác của Ban Kinh tế Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Giao ban Công tác nội chính

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

16:00

Thăm, chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 -10

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018
08:00

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

09:00

Dự Lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sân vận động tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Chủ Nhật, ngày 21/10/2018
09:00

Dự Galo tổng kết Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông