Tuần thứ 33, từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

Thứ Hai, ngày 13/08/2018
08:00

Đi công tác tại thành phố Hà Nội, làm việc với các nội dung:

- Làm việc với Tập đoàn FLC

- Dự thảo luận đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019-2021

- Làm việc với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Hội

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

Từ ngày 12/8-17/8/2018
08:00

Dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Hội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Từ ngày 12/8-15/8/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: LĐ Văn phòng, LĐ các đơn vị thuộc VP

Theo dõi:

08:00

Dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
14:00

Họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị công bố vườn Quốc gia Tà Đùng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 5 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN, Phòng NC

Thứ Ba, ngày 14/08/2018
07:30

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tại một số trường trên địa bàn huyện Đắk Glong

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đăk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Cả ngày
08:00

Kiểm tra hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã tại 02 xã trên địa bàn huyện Tuy Đức theo kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 8/5/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Cả ngày
14:00

Kiểm tra thực tế việc thu hồi diện tích đất, rừng của Công ty Cao su Phú Riềng và việc giao rừng cho cộng đồng bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Tư, ngày 15/08/2018
08:00

Họp bàn kế hoạch xây dựng các làng nghề truyền thống

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

09:00

Họp xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

14:00

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tại  một số trường trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp, Tuy Đức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk RLấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 16/08/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP, Phòng KT

08:00

Dự Hội  nghị nghiệm thu Đề tài Lịch sử Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công bố thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

09:00

Họp tháo gỡ các vướng mắc đối với dự án Chính quyền điện tử

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Cổng TTĐT tỉnh


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông