Tuần thứ 47, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Thứ Hai, ngày 20/11/2017
07:00

Thăm, chúc mừng Trường Trung cấp nghề tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường Trung cấp nghề tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

07:30

Thăm, chúc mừng Trường chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

07:30

Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Mời TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

07:30

Tiếp công dân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tại huyện Đắk R'lấp

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

14:00

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp xử lý việc khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Ba, ngày 21/11/2017
08:00

Kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tại huyện Đắk Mil

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Mil

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

14:00

Làm việc với Đoàn công tác đánh giá dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên của nhà tài trợ ADB và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

14:00

Làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch để giới thiệu Chương trình cho vay vốn ưu đãi của Đan Mạch (Chương trình DBF)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc, Phòng KT

Thứ Tư, ngày 22/11/2017
08:00

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo đối với tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 23/11/2017
07:30

Tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chuyên án TX0916

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Công an tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Cả ngày
14:00

Kiểm tra dự án đường Đạo Nghĩa, Quảng Khê và khu công nghiệp Nhân Cơ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa và Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng CN

Thứ Sáu, ngày 24/11/2017
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Tham dự họp đối thoại giữa các hội đoàn thể với các ngân hàng TMCP về chính sách tín dụng theo Nghị định 55 của Chính phủ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội Nông dân

Thành phần:

Theo dõi:

Ghi chú :

Từ 22/11/2017 đến 02/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội chợ Công viên địa chất Đồng Văn - Hà Giang năm 2017 Làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng Công viên địa chất toàn cầu


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông