Tuần thứ 51, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Chủ Nhật, ngày 16/12/2018
08:00

Dự Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Công an tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Hai, ngày 17/12/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

09:00

Họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX, KT

Thứ Ba, ngày 18/12/2018
08:00

Dự Hội nghị phổ biến quy định trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Tư, ngày 19/12/2018
07:30

Tổ chức thi Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường PTTH Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường Nguyễn Chí Thanh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

19:00

Dự Bế mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam - Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Đường Lý Thái Tổ, thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Năm, ngày 20/12/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Dano Center, đường 23/3

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

08:00

Tiếp Công dân định kỳ tháng 12/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Ban TCD tỉnh

08:00

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp Ban Tổ chức Hội Xuân Kỷ Hợi 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Cùng Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đi giám sát tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ về công tác bảo vệ môi trường

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 21/12/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Thăm, chúc mừng đạo Công giáo nhân dịp Lễ Noel 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Mil TP.BMT

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông