Tuần thứ 25, từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018

Thứ Hai, ngày 18/06/2018
08:00

Họp Ban Chỉ đạo 336

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

14:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 19/06/2018
08:00

Họp thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 6

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo các đơn vị thuộc VP

15:00

Họp thông qua Chương trình họp báo truyền thông Chương trình "Đắk Nông  - Mùa Bơ chín năm 2018"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Mới cập nhật
Thứ Tư, ngày 20/06/2018
07:30

Họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Tiếp công dân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Ban tiếp công dân

08:00

Hội nghị đấu tranh chống khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

13:30

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm. phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP các phòng, đơn vị thuộc VP

16:00

Tham dự Buổi gặp mặt báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Năm, ngày 21/06/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Dự Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018) và Trao giải thưởng Báo chí tỉnh

- Mời Thường trực Tỉnh ủy

 

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Sáu, ngày 22/06/2018
07:30

Hội  nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Làm việc với Thường trực các Ban Chỉ đạo: Nhân quyền, Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC, VX

08:30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

09:00

Họp báo truyền thông Chương trình Đắk Nông - Mùa bơ chính năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Hội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Mới cập nhật
10:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông