VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 05/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấpTrưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện 12/03/2018 26/03/2018 Chưa có hiệu lực
2 04/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông 13/02/2018 01/03/2018 Có hiệu lực
3 131/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 25/01/2018 25/01/2018 Có hiệu lực
4 101/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 22/01/2018 22/01/2018 Có hiệu lực
5 99/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhàn nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 19/01/2018 19/01/2018 Có hiệu lực
6 98/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2018 19/01/2018 19/01/2018 Có hiệu lực
7 91/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thông 2 18/01/2018 18/01/2018 Có hiệu lực
8 03/2018/QĐ-UBND Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/01/2018 01/02/2018 Có hiệu lực
9 02/2018/QĐ-UBND Quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/01/2018 01/02/2018 Có hiệu lực
10 80/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Thanh Hương của DNTN TM xăng dầu Thanh Hương 17/01/2018 17/01/2018 Có hiệu lực
11 01/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/01/2018 27/01/2018 Có hiệu lực
12 71/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị tại Thông 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 15/01/2018 15/01/2018 Có hiệu lực
13 33/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 09/01/2018 09/01/2018 Có hiệu lực
14 32/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 09/01/2018 09/01/2018 Có hiệu lực
15 27/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 08/01/2018 08/01/2018 Có hiệu lực
16 04/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa Trang nhân dân thông Tân Bình 02/01/2018 02/01/2018 Có hiệu lực
17 03/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thông Tân Ninh 02/01/2018 02/01/2018 Có hiệu lực
18 2081/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thông Trung Tâm 29/12/2017 29/12/2017 Có hiệu lực
19 26/2017/QĐ-UBND Quy định thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp 14/12/2017 24/12/2017 Có hiệu lực
20 35/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông 14/12/2017 01/01/2018 Có hiệu lực