Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin nổi bật

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh và giao điều hành UBND huyện Đắk Mil

cms-publish-date 08/01/2019 | 09:19 PM  | cms-view-count: 1096
Ngày 27/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành các Quyết định số 2179/QĐ-UBND và số...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018

cms-publish-date 06/01/2019 | 12:47 PM  | cms-view-count: 1430
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2018

cms-publish-date 06/01/2019 | 12:48 PM  | cms-view-count: 1397
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

cms-publish-date 06/01/2019 | 12:04 PM  | cms-view-count: 1436
Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính...

Tổ chức “Cà phê doanh nhân” năm 2019

cms-publish-date 04/01/2019 | 03:34 PM  | cms-view-count: 1394
Thực hiện Công văn số 5605/UBND-KTKH ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh. Ngày 28/12/2018, Hiệp hội...

Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I (lần 2)

cms-publish-date 26/12/2018 | 03:01 PM  | cms-view-count: 5222
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch tổ...

Phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:41 PM  | cms-view-count: 5366
Căn cứ Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk...

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp thứ 02) năm 2018

cms-publish-date 24/12/2018 | 10:55 AM  | cms-view-count: 5880
Thực hiện Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào...

Khai giảng lớp bồi dưỡng Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

cms-publish-date 24/12/2018 | 03:40 PM  | cms-view-count: 6031
Sáng ngày 10/12/2018, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông, Sở Nội vụ phối hợp với Phân...

Khai giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở và lớp Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ năm 2018.

cms-publish-date 24/12/2018 | 10:59 AM  | cms-view-count: 5903
Từ ngày 03 - 07/12/2018, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp Phân viện Học viện Hành chính Quốc...

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) tại bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia

cms-publish-date 03/12/2018 | 04:15 PM  | cms-view-count: 12562
Ngày 18/11/2018, Bon Ting Wel Đơm đã tổ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất...

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

cms-publish-date 31/08/2018 | 03:27 PM  | cms-view-count: 16556
Chiều ngày 28/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số...

Lãnh đạo Văn phòng làm việc với phòng Hành chính - Quản trị

cms-publish-date 11/11/2018 | 08:56 PM  | cms-view-count: 19694
Chiều ngày 09/11/2018, đồng chí Trần Văn Thương, Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh có buổi làm việc...

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

cms-publish-date 07/11/2018 | 01:55 PM  | cms-view-count: 15568
Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ- UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải...

Điều chỉnh Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/10/2018 | 04:57 PM  | cms-view-count: 18416
Ngày 15/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93/QĐ-VPUBND về việc điều chỉnh Quyết...