Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án, đầu tư, mua sắm

Giới thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG


Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 02613.544.278;  Fax: 02613.3 544279​

Lịch tiếp công dân

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 279.286