Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 66/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Trần Xuân Hải
2 65/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính điều chỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Cao Huy
3 64/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

12/01/2018 Cao Huy
4 62/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Gia Nghĩa

11/01/2018 Trương Thanh Tùng
5 53/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

11/01/2018 Nguyễn Bốn
6 35/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
7 33/QĐ-UBND

Quyết định về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

09/01/2018 Cao Huy
8 32/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
9 34/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
10 27/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/01/2018 Cao Huy
11 23/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 2.466,5 m2 đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp; đồng thời, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Quảng Tín

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
12 22/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Đắk Nông sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
13 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trạm y tế xã Nam Dong giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
14 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế xã Nam Dong

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
15 16/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trạm y tế xã Nam Dong giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
16 11/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/01/2018 Trương Thanh Tùng
17 10/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đắk Nông

03/01/2018 Nguyễn Bốn
18 24/UBND-KSTT

Công văn về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông

03/01/2018 Cao Huy
19 04/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Bình

02/01/2018 Trương Thanh Tùng
20 03/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Ninh

02/01/2018 Trương Thanh Tùng