Legislation code 59/QĐ-VPUBND
Issuing date 07/08/2018
Published time 24/07/2018
Signer Ngô Xuân Lộc
Abstract Phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu số 05: thi công xây dựng; thuộc dự án: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết Định
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Tổng: 245.821