Tuần thứ 12, từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

Thứ Hai, ngày 20/03/2017
14:00

Làm việc với Công ty CP Đầu tư TONKIN về dự án tiêu sạch trên địa bàn huyện Đắk R&rsquolấp (công ty báo cáo dự án và tìm hiểu các chính sách đầu tư của tỉnh)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 5 VP UBND tỉnh

Thành phần: Các Sở:NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT Hội Nông dân tỉnh, TT Xúc tiến đầu tư, huyện Đắk R’lấp

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN

14:00

Kiểm tra thực tế công trình Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: công trình (thị xã Gia Nghĩa)

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng CN

Thứ Ba, ngày 21/03/2017
08:00

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật Phòng VX

08:00

Dự buổi làm việc với công ty điện lực Đắk Nông về việc tiếp nhận lưới điện nông thôn mới thuộc dự án 2081

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Công ty điện lực Đắk Nông

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng CN

14:00

Họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

14:00

Làm việc với Hội Nhà báo tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Báo Đắk Nông

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật Phòng VX

Thứ Tư, ngày 22/03/2017
07:30

Dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông lần thứ 3

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật Phòng VX

08:00

Nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rao Khu Công nghiệp Nhân Cơ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Bí thư Tỉnh ủy chủ trì

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng CN

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng TH

14:00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở GD&ĐT

Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Theo dõi: Đ/c Thuật Phòng VX

Thứ Năm, ngày 23/03/2017
08:00

Dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật Phòng KGVX

08:30

Dự Hội nghị toàn quốc về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần: Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT và Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH chủ trì

Theo dõi: Phòng NN

13:30

Họp Ban Chỉ đạo quản lý bảo vệ rừng 336

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN

14:00

Làm việc với Sở Y tế để nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành năm 2016 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Y tế

Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Sở Y tế

Theo dõi: Đ/c Thuật Phòng VX

19:00

Dự Chương trình trao quà cho học sinh nghèo của Quỹ Hiểu về trái tim

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Thứ Sáu, ngày 24/03/2017
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng TH

08:00

Dự Hội thảo khởi đầu đô thị hóa trong bối cảnh Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

08:00

Làm việc với UBND thị xã Gia Nghĩa về phát triển du lịch cộng đồng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: UBND thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật Phòng VX

14:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Chủ Nhật, ngày 26/03/2017
08:00

Dự Buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 53 năm thành lập mặt trận Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông