ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG


Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 02613.544.278;  Fax: 02613.3 544279​

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 6
Tổng: 279.288