BCH Chi đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2019

 

1 Vĩnh Bình.png

Đ/c Nguyễn Vĩnh Bình

Bí thư

11Nguyễn Minh Hoàng.png

nhan1.jpg

Đ/c Nguyễn Minh Hoàng

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó bí thư

Ủy viên

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 241.073