Ban chấp hành Đảng Bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng 1015.jpg

Đ/c Hoàng Văn Thuần
Bí thư Đảng ủy phụ trách chung; Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ

 

Trần Văn Thương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh2015.jpg

Đồng chí Trần Văn Diêu PHó Chánh Văn phòng.jpg

11Phạm Ngọc Tuyển.jpg

Đ/c Trần Văn Thương Đ/c Trần Văn Diêu Đ/c   Phạm Ngọc Tuyển

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; thay mặt Bí thư xử lý triển khai các văn bản đến của Đảng bộ

  UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn: Phụ trách công tác Hội Cựu chiến binh
 

UVBCH Đảng ủy, Phụ trách công tác Thanh niên

11Trần Thanh Tài copy.jpg

1Lê Tuấn Đốc 2015.png

Đ/c Trần Thanh Tài

Đ/c Lê Tuấn Đốc Đ/c Trần Thị Ánh
UVBCH Đảng ủy, Phụ trách công tác Công đoàn UVBCH Đảng ủy, Phụ trách công tác đảng vụ, quản lý hồ sơ đảng viên; Thư ký ghi chép các biên bản, Nghị quyết của Đảng uỷ và Đảng bộ. Giúp Chủ nhiệm UBKT triển khai thực hiện công tác kiểm tra Đảng ủy UVBCH Đảng ủy, Giúp Đảng ủy triển khai, thực hiện các công tác liên quan ở lĩnh vực Tuyên giáo, phụ trách công tác Nữ công, công tác thu nộp Đảng phí.

 

 


 

 

 


 

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 286.912